دانلود فایل


کتاب آموزش تعمیر انواع اجاق گاز - دانلود فایلدانلود فایل کتاب آموزش تعمیر انواع اجاق گاز کتاب جامع

دانلود فایل کتاب آموزش تعمیر انواع اجاق گاز کتاب جامع تعمیر انواع اجاق گازعیب یابی و تعمیر اجاق گاز : عیب1-پیلوت خاموش می شود. علت1 مقدار گازی که به پیلوت می رسد کم است. رفع عیب1 - شعله پیلوت را مطابق آنچه که توضیح داده شد تنظیم نمایید. عیب2- پیلوت خاموش می شود. علت2- هوای زیادی به مخلوط کن وارد می شود. رفع عیب2- در صورتی که اجاق از نوع مخلوط کن دار است ،صفحه محفظه را کمی ببندید. عیب3- مشعل های فوقانی اجاق گاز روشن نمی شود . علت3- پیلوت خاموش است. رفع عیب3- پیلوت را روشن کنید. عیب4- مشعل های فوقانی اجاق روشن نمی شود علت4- سوراخ های مشعل یا پیلوت مسدود شده . رفع عیب4- سوراخ های مشعل را با دقت توسط یک میله باریک یا برس تمیز کنید.نازل پیلوت را تمیز یا تعویض نمایید. عیب5- نوک مشعل ها زرد رنگ می سوزد. علت5- نسبت هوا در مخلوط کم است. رفع عیب5- صفحه تنظیم مخلوط کن را کمی باز کنید. در اجاق های جدید اگر فاصله نازل تا لوله رابط به هم خورده آن را تنظیم نمایید. عیب6- شعله وزش دارد و صدا می کند. علت6- نسبت هوا به گاز در مخلوط زیاد است. رفع عیب6- صفحه مخلوط کن را کمی ببندید. عیب7- شعله دود می کند علت7-در مخلوط گاز و هوا ، مقدار گاز زیاد است. رفع عیب7- مقدار گاز را کم کنید. در صورت گشاد شدن نازل آن را تعویض نمایید. عیب8- شعله مشعل خیلی بلند است علت8- مقدار گاز و هوا هر دو زیاد است. رفع عیب8 -در اجاق های قدیمی گاز و هوا را کم کنید. عیب9- فر روشن نمی شود علت9- شعله پیلوت خاموش است...اینها تنها بخشی از مطالبی است که در این کتاب گرانبه می توانید بیابید

کتاب آموزش جامع تعمیر انواع اجاق گاز


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


روستای دهنه اجاق

پرسشنامه جهت گیری زندگی (LOT)

دانلود پاورپوینت سنگ

دانلود پاور پوینت اثر استفاده از عناصر کم مصرف بر خصوصیات تغذیه ای دانه در لوبیا

طراحی و تکنولوژی کار

خانه 3 بعدی اسکچاپی F2 ...... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی

تقویم جیبی 1399

خانه 3 بعدی اسکچاپی F2 ...... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی

نقشه ظرفیت تبادلی کاتیون خاک در عمق 100 سانتیمتری استان فارس

مدل ۳ بعدی ویلا اسکچاپی ....... E 3