دانلود فایل


اثر تغيير پارامترها بر پايداري ديناميكي و تداخل PSS ها - دانلود فایلدانلود فایل اثر تغيير پارامترها بر پايداري ديناميكي و تداخل PSS ها

دانلود فایل اثر تغيير پارامترها بر پايداري ديناميكي و تداخل PSS ها فهرست مطالبعنوان صفحهچكيده فصل اول مقدمه 1-1- پيشگفتار......................... 41-2- رئوس مطالب ...................... 71-3- تاريخچه ......................... 9فصل دوم : پايداري ديناميكي سيستم هاي قدرت2-1- پايداري ديناميكي سيستم هاي قدرت.. 162-2- نوسانات با فركانس كم در سيستم هاي قدرت 172-3- مدلسازي سيستمهاي قدرت تك ماشينه . 182-4- طراحي پايدار كننده هاي سيستم قدرت (PSS) 232-5- مدلسازي سيستم قدرت چند ماشينه.... 27فصل سوم: كنترل مقاوم 3-1-كنترل مقاوم ...................... 303-2- مسئله كنترل مقاوم................ 313-2-1- مدل سيستم...................... 313-2-2- عدم قطعيت در مدلسازي........... 323-3- تاريخچه كنترل مقاوم.............. 373-3-1- سير پيشرفت تئوري............... 373-3-2- معرفي شاخه هاي كنترل مقاوم..... 393-4- طراحي كنترل كننده هاي مقاوم براي خانواده اي از توابع انتقال ................................... 453-4-1- بيان مسئله..................... 453-4-2- تعاريف و مقدمات................ 463-4-4- تبديل مسئله پايدارپذيري مقاوم به يك مسئله Nevanlinna–Pick ................................... 503-4-5- طراحي كنترل كننده.............. 533-5- پايدار سازي مقاوم سيستم هاي بازه اي 553-5-1- مقدمه و تعاريف لازم.................... 552-5-3- پايداري مقاوم سيستم هاي بازه اي 593-5-3- طراحي پايدار كننده هاي مقاوم مرتبه بالا 64فصل چهارم : طراحي پايدار كننده هاي مقاوم براي سيستم هاي قدرت4-1- طراحي پايدار كننده هاي مقاوم براي سيستم هاي قدرت 674-2- طراحی پایدار کننده های مقاوم به روش Nevanlinna – Pick 69برای سیستم های قدرت تک ماشینه ........ 694-2-1- مدل سیستم...................... 694-2-2- طرح یک مثال.................... 714-2-3 – طراحی پایدار کننده مقاوم به روش Nevanlinna – Pick 734-2-2- بررسی نتایج.................... 774-2-5- نقدی بر مقاله.................. 784-3- بررسی پایداری دینامیکی یک سیستم قدرت چند ماشینه 834-3-1- مدل فضای حالت سیستم های قدرت چند ماشینه 834-3-2- مشخصات یک سیستم چند ماشینه..... 864-3-3-طراحی پایدار کننده های سیستم قدرت 904-3-4- پاسخ سیستم به ورودی پله........ 934-4- طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت چند ماشینه ........................... 954-4-1- اثر تغییر پارامترهای بر پایداری دینامیکی 954-4-2- مدلسازی تغییر پارامترها به کمک سیستم های بازه ای...................................... 101 4-4-3-پایدارسازی مجموعه ای ازتوابع انتقال به کمک تکنیک های بهینه سازی........................ 1054-4-4- استفاده از روش Kharitonov در پایدار سازی مقاوم...................................... 1064-4-5- استفاده از یک شرط کافی در پایدار سازی مقاوم...................................... 1104-5- طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم قدرت چندماشینه (2)......................... 1104-5-1- جمع بندی مطالب................. 1104-5-2-طراحی پایدار کننده های مقاوم بر اساس مجموعه ای از نقاط کار.............................. 1114-5-3- مقایسه عملکرد PSS کلاسیک با کنترل کننده های جدید...................................... 1134-5-4- نتیجه گیری..................... 115فصل پنجم : استفاده از ورش طراحي جديد در حل چند مسئله5-1- استفاده از ورش طراحي جديد در حل چند مسئله 1215-2- طراحي PSS هاي مقاوم به منظور هماهنگ سازي PSS ها ...................................... 122 5-2-1- تداخل PSS ها ................... 1225-2-2- بررسي مسئله تداخل PSS ها در يك سيستم قدرت سه ماشينه ...................................... 1245-2-3- استفاده از روش طراحي بر اساس چند نقطه كار در هماهنگ ......................................... 126انتخاب مجموعه مدلهاي طراحي ........... 1275-2-4- مقايسه عملكرد دو نوع پايدار كننده به كمك شبيه سازي كامپيوتري............................. 1305-3- طراحي كنترل كننده هاي بهينه ( فيدبك حالت ) قابل اطمينان براي سيستم قدرت ......... 132 5-3-1) طراحي كننده فيدبك حالت بهينه . 132تنظيم كننده هاي خطي ................. 133 5-3-2-كاربرد كنترل بهينه در پايدار سازي سيستم هاي قدرت چند ماشينه............................ 1345-3-3-طراحي كنترل بهينه بر اساس مجموعه اي از مدلهاي سيستم ...................................... 136 5-3-4- پاسخ سيستم به ورودي پله ...... 140فصل ششم : بيان نتايج6-1- بيان نتايج ...................... 1446-2- پيشنهاد براي تحقيقات بيشتر....... 147مراجع................................. 148ضميمه الف – معادلات ديناميكي ماشين سنكرون 154ضميمه ب – ضرايب K1 تا K6 .............. 156ضميمه پ – برنامه ريزي غير خطي......... 158
چكيده :توسعه شبكه هاي قدرت نوسانات خود به خودي با فركانس كم را، در سيستم به همراه داشته است. بروز اغتشاش هايي نسبتاً كوچك و ناگهاني در شبكه باعث بوجود آمدن چنين نوساناتي در سيستم مي شود. در حالت عادي اين نوسانات بسرعت ميرا شده و دامنه نوسانات از مقدار معيني فراتر نمي رود. اما بسته به شرايط نقطه كار و مقادير پارامترهاي سيستم ممكن است اين نوسانات براي مدت طولاني ادامه يافته و در بدترين حالت دامنه آنها نيز افزايش يابد. امروزه جهت بهبود ميرايي نوسانات با فركانس كم سيستم، در اغلب شبكه هاي قدرت پايدار كننده هاي سيستم قدرت (PSS) به كار گرفته مي شود.152 صفحه ورد

توسعه شبکه های قدرت نوسانات خود به خودی با فرکانس کم را


در سیستم به همراه داشته است


بروز اغتشاش هایی نسبتاً کوچک و ناگهانی در شبکه باعث بوجو


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند

تحليل سازه 145 اسلاید

دانلود پاورپوینت آسیب شناسی روانی

ابزار مبلمان / پلان و نما از مبلمان سرویس بهداشتی

دانلود تحقیق در مورد آتشفشان ها

نقشه فاز2 ایستگاه آتش نشانی و نمایشگاه ماشین

دانلود الگوهای برش کفی تریکو - کد 9009 - طرح های وکتور

پاورپوینت عیوب اصلی جوشکاری

پاور پوینت مبانی نظری سازمان و مدیریت مکاتب کلاسیک

دانلود پاورپوینت حسابرسی عملیاتی