دانلود فایل


مقاله به همراه ترجمه راجب مطالعه اولیه ساختار ماده Nb2Alc - دانلود فایلدانلود فایل مقاله به همراه ترجمه راجب مطالعه اولیه ساختار ماده

دانلود فایل مقاله به همراه ترجمه راجب مطالعه اولیه ساختار ماده Nb2Alc خلاصه مقاله ساختار و خصلت های الکترونیکی nb2alc با استفاده از ab اولیه مورد مطالعه قرار گرفته است که در آن پتانسیل های کاذب این ماده بر اساس تئوری تابع چگالی تشکیل شده است. چرخش داخلی اتمnb6 به مقدار ½ 2/3 0.089 ( معادله پارامتر مشبک به مقدار a A3.119 و C A 13.92 اندازگیری شده است که نتایج توافقی خوبی با نتایج ازمایش دارند. ساختار گروهی و چگالی حالت نشان می دهد که NB2ALC یک رسانای خوب می باشد. هر دو ماده nb4d و al3p در ویژگی های الکتریکی شرکت داده شده اند. چگالی بخش حالتی را نشان میدهد که به صورت قوی حالات nb4d و c2p را به صورت قوی هیبریداسیون می کند. نحوه شارز چگالی توزیعی نشان می دهد که اتم nb و c با هم یک پیوند قوی کوالانسی nb-c-nb تشکیل شده است. این مقاله توسط مولف در سال2016 به وسیله ی الزوایر منتشر شده است. این یک مقاله متن باز تحت لیسانس cc BY-NC-ND http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/می باشد.a b s t r a c tThe structural and electronic properties of Nb2AlC have been studied using the ab initio pseudopotentialapproach based on density functional theory. The internal coordinates of Nb atom is determined to be (1/3, 2/3, 0.089). The equilibrium lattice parameters are computed to be a ¼ 3.119 Å and c ¼ 13.92 Å, in goodagreement with experimental results. The band structure and density of states reveal that Nb2AlC is anelectronic conductor. Both Nb 4d and Al 3p contribute to the electronic properties. Partial density of stateindicates that a strong hybridization of Nb 4d and C 2p states. The charge density distribution shows thatthe Nb and C atoms form a strong NbeCeNb covalently bonded chain.© 2016 The Authors. Published by Elsevier B.V. This is an open access article under the CC BY-NC-NDlicense (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).منابع: [1] I. Salama, T. El-Raghy, M.W. Barsoum, J. Alloys Compd. 347 (2002) 271.[2] W. Zhang, N. Travitzky, C.F. Hu, Y.C. Zhou, P. Greil, J. Am. Ceram. Soc. 92 (2009)
  2396.[3] T.H. Scabarozi, J. Roche, A. Rosenfeld, S.H. Lim, L. Salamanca-Riba, G. Yong,
   Takeuchi, M.W. Barsoum, J.D. Hettinger, S.E. Lofland, Thin Solid Films 517(2009) 2920.[4] M.W. Barsoum, I. Salama, T. El-Raghy, J. Golczewski, W.D. Porter, H. Wang,
    J. Seifert, F. Aldinger, Metall. Mater. Trans. A Phys. Metall. Mater. Sci. 33(2002) 2775.[5] M.W. Barsoum, Prog. Solid State Chem. 28 (2000) 201.[6] I. Salama, T. El-Raghy, M.W. Barsoum, J. Electrochem. Soc. 150 (2003) C152.[7] B. Manoun, R.P. Gulve, S.K. Saxena, S. Gupta, M.W. Barsoum, C.S. Zha, Phys.
     B 73 (2006) 024100.[8] R. Ahuja, O. Eriksson, J.M.Wills, B. Johansson, Appl. Phys. Lett. 76 (2000) 2226.[9] Y. Du, J.C. Schuster, H.J. Seifert, F. Aldinger, J. Am. Ceram. Soc. 83 (2000) 197.[10] Z.M. Sun, Y.C. Zhou, J. Mater. Chem. 10 (2000) 343.[11] B. Holm, R. Ahuja, B. Johansson, Appl. Phys. Lett. 79 (2001) 1450.[12] D.W. Shi, Y.C. Zhou, J. Mater. Sci. Technol. 18 (2002) 146.[13] J.Y. Wang, Y.C. Zhou, J. Phys. Condes. Matter 15 (2003) 1983.[14] R. Ahuja, Z. Sun, W. Luo, High. Press. Res. 26 (2006) 127.[15] A.L. Ivanovskii, N.I. Medvedeva, M. Commun. 9 (1999) 36.[16] X.H. Wang, Y.C. Zhou, J. Mater. Sci. Technol. 26 (2010) 385.[17] Z.J. Lin, M.S. Li, Y.C. Zhou, J. Mater. Sci. Technol. 23 (2007) 145.[18] X.M. Min, R. Yi, J. Wuhan Univ. Technol. 22 (2007) 27.[19] H.Z. Zhang, S.Q. Wang, Acta Mater. 55 (2007) 4645.[20] Z.M. Sun, R. Ahuja, S. Li, J.M. Schneider, Appl. Phys. Lett. 83 (2003) 899.[21] Y.C. Zhou, Z.M. Sun, Phys. Rev. B 61 (2000) 12570.[22] G. Hug, E. Fries, Phys. Rev. B 65 (2002) 113104.[23] S.E. Lofland, J.D. Hettinger, K. Harrell, P. Finkel, S. Gupta, M.W. Barsoum,
      Hug, Appl. Phys. Lett. 84 (2004) 508.[24] Z.M. Sun, S. Li, R. Ahuja, J.M. Schneider, Solid State Commun. 129 (2004) 589.[25] Z.M. Sun, D. Music, R. Ahuja, S. Li, J.M. Schneider, Phys. Rev. B 70 (2004)
       092102.[26] Z.M. Sun, D. Music, R. Ahuja, J.M. Schneider, J. Phys. Condes. Matter 17 (2005)
        7169.[27] T. Liao, J.Y. Wang, Y.C. Zhou, J. Phys. Condes. Matter 18 (2006) 6183.[28] T. Liao, J.Y. Wang, Y.C. Zhou, Phys. Rev. B 73 (2006) 214109.[29] J.Y. Wang, Y.C. Zhou, T. Liao, J. Zhang, Z.J. Lin, Scr. Mater. 58 (2008) 227.[30] Y.L. Du, Z.M. Sun, H. Hashimoto, Phys. B 405 (2010) 720.[31] Z.J. Lin, M.J. Zhuo, Y.C. Zhou, M.S. Li, J.Y. Wang, J. Am. Ceram. Soc. 89 (2006)
         3765.[32] Y.L. Du, Z.M. Sun, H. Hashimoto, W.B. Tian, Mater. Trans. 49 (2008) 1934.[33] Y.L. Du, Z.M. Sun, H. Hashimoto, W.B. Tian, Solid State Commun. 147 (2008)
          246.[34] Y.L. Du, Z.M. Sun, H. Hashimoto, W.B. Tian, Solid State Commun. 145 (2008)
           461.[35] W. Lu, X.H. Deng, H. Wang, H.T. Huang, L.L. He, J. Mater. Res. 23 (2008) 2350.[36] J.Y. Wang, J.M. Wang, Y.C. Zhou, Z.J. Lin, C.F. Hu, Scr. Mater. 58 (2008) 1043.[37] Y.L. Bai, X.D. He, Y.B. Li, C.C. Zhu, M.W. Li, Solid State Commun. 149 (2009)
            2156.[38] X.H. Deng, B.B. Fan, W. Lu, Solid State Commun. 149 (2009) 441.[39] Y. Medkour, A. Roumili, D. Maouche, Eur. Phys. J. Appl. Phys. 44 (2008) 125.[40] D. Music, Z.M. Sun, A.A. Voevodin, J.M. Schneider, J. Phys. Condes. Matter 18(2006) 4389.[41] M.D. Segall, P.J.D. Lindan, M.J. Probert, C.J. Pickard, P.J. Hasnip, S.J. Clark,
             C. Payne, J. Phys. Condes. Matter 14 (2002) 2717.[42] H.J. Monkhorst, J.D. Pack, Phys. Rev. B 13 (1976) 5188.[43] D. Vanderbilt, Phys. Rev. B 41 (1990) 7892.[44] J.P. Perdew, J.A. Cherary, S.H. Vosko, K.A. Jackson, M.R. Pederson, D.J. Singh,
              Fiolhais, Phys. Rev. B 46 (1992) 6671.[45] B.G. Pfrommer, M. Cote, S.G. Louie, M.L. Cohen, J. Comput. Phys. 131 (1997)
               133.[46] Y.L. Bai, X.D. He, M.W. Li, Y. Sun, C.C. Zhu, Y.B. Li, Solid State Sci. 12 (2010) 144.[47] J.C. Charlier, X. Gonze, J.P. Michenaud, Carbon 32 (1994) 289.[48] J.D. Hettinger, S.E. Lofland, P. Finkel, Phys. Rev. B 72 (2005) 115120.[49] Z.J. Lin, Y.C. Zhou, M.S. Li, J. Mater. Sci. Technol. 23 (2007) 721.[50] J.Y. Wang, Y.C. Zhou, Phys. Rev. B 69 (2004) 214111.[51] Y. Medkour, A. Bouhemadou, A. Roumili, Solid State Commun. 148 (2008) 459.[52] M. Ramzan, S. Lebegue, R. Ahuja, Appl. Phys. Lett. 98 (2011) 021902

               ترجمه


               رسانا


               تابع چگالی


               هیبریداسیون


               کوالانسی


               مقاله


               ترجمه


               ویژگی های الکترونیکی ماده Nb2Alc


               مقاله


               پاورپوینت


               فایل فلش


               کارآموزی


               گزارش تخصصی


               اقدام پژوهی


               درس پژوهی


               جزوه


               خلاصه


آموزش جامع ابزار دقیق شامل ترانسمیترها و اساس کاری، فرمول های محاسباتی در ابزاردقیق، کنترل ولوها ، کنترل کننده DCS ، نقشه های ابزاردقیق و...

دانلود پاورپوینت فوق العاده کامل جهت ارائه سمینار و پروژه با موضوع جریان شناسی سیاسی ایران

اموزش ترمیم بوت گوشی نوت 2 gt-n7100 با روش SDC

دانلود مقاله مقايسه آثار شاعران زن از لحاظ فكر و محتوا با شاعران مرد

دانلود مقاله آب مروارید و درمان آن

شبیه سازی کامل در زمینه نحوه دریافت و تنظیم توان اکتیو برای ادوات FACT

پاورپوینت سيستم عامل

دانلود الگوهای برش سطل زباله - کد 81644 - طرح های وکتور

پرسشنامه یادگیری رفتار دینی

دانلود فایل درایور USB Driver گوشی ایسوس زنفون 2 مدل Asus Zenfone 2 ZE551ML با لینک مستقیم