دانلود فایل


پروژه كليات تعارض قوانين - در قالب ورد 73 صفحه - دانلود فایلدانلود فایل پروژه كليات تعارض قوانين - در قالب ورد 73 صفحه

دانلود فایل پروژه كليات تعارض قوانين - در قالب ورد 73 صفحه مفهوم و عوامل پيدايش تعارض قوانين مسئلة تعارض قوانين هنگامي مطرح مي شود كه يك رابطة حقوق خصوصي به واسطة دخالت يك يا چند عامل خارجي به دو يا چند كشور ارتباط پيدا كند. در چنين مواردي بايد دانست قانون كدام يك از اين كشورها بر رابطة حقوقي مورد نظر حكومت خواهد كرد.علت بروز تعارض قوانين دخالت يك يا چند عامل خارجي است. توضيح آنكه اگر يك رابطة حقوقي تنها به يك كشور مربوط شود چنانكه مسئلة ازدواج دو نفر از اتباع ايران مطرح باشد و محل انعقاد نكاح نيز در ايران باشد، اين رابطة حقوقي تابع حقوق داخلي خواهد بود چرا كه هيچ عامل خارجي در آن دخالت ندارد. اما همين كه يك عامل خارجي در يك رابطة حقوقي دخالت داشته باشد، چنانكه محل انعقاد عقد در خارج ايران يا فرضاً يكي از طرفين عقد خارجي باشد در آن صورت با مسئلة تعارض قوانين مواجه خواهيم بود.نكتة ديگري كه در اينجا بايد تذكر داده شود آن است كه مسئلة تعارض قوانين تنها در مرحلة اعمال و اجراي حق مطرح مي شود و منطقاً مسبوق به مسئله داشتن حق يا اهليت تمتع است همان گونه كه مسئلة اهليت تمتع نيز منطقاً مسبوق به تابعيت است.

پروژه کلیات تعارض قوانین


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق در مورد صادق هدایت

دانلود مقاله امنیت در تجارت الکترونیکی

طرح گلدوزی ش 1

ماهواره دریاچه خزر از 2013/01/01 تا 2013/12/31 با 365 عکس

هنر محيطي

پاورپوینت درس هجدهم هدیه های آسمان چهارم دبستان

مقاله درباره پيدايش و سير تحول شهرهاي جديد

مقیاس تفسیر مسئولیت (RIS)

مديتيشن جذب عشق با ضربه های دوگوشی تتا و پيام هاي پنهان

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی رشد شخصیت تک فرزندان و سازگاری با مدرسه